Drinkwater

Drinkwaterzuivering opslagsysteemDrinkwatertanks

Het staat vast dat de aardbol meer water bezit dan land, echter van het beschikbare water is maar 2,5 procent gekwalificeerd als vers water. Uit onderzoek blijkt dat maar 1 procent van dit verse water kan worden gebruikt als drink water. We zijn er als mensheid niet altijd van bewust, maar één van de belangrijkste kinderrechten is: ‘toegang tot schoon water’.

Schoon drink water algemeen

De wereldbevolking groeit naar verwachting van zeven miljard naar negen miljard in 2030. Van de huidige zeven miljard mensen hebben meer dan één miljard mensen geen toegang tot schoon drinkwater. Maar liefst 3 miljard mensen beschikken niet over sanitaire voorzieningen. Daarnaast groeien middelgrote en kleine steden sterk. Op dit moment leeft al meer dan 80% van de wereldbevolking in kustgebieden en dit zal verder toenemen. Dit heeft als gevolg dat steeds moeilijker wordt om op deze plekken voor voldoende schoon drinkwater te zorgen.

Klimaateffect schoon drinkwater

Door klimaatveranderingen worden natte gebieden steeds natter en droge gebieden steeds droger. De wateroverlast en waterschaarste nemen hierdoor toe. In 2025 wordt geschat dat 3 miljard mensen te maken heeft met waterstress, terwijl op dit moment ongeveer 500 miljoen mensen met flinke watertekorten kampen. De opslag van schoon drinkwater, evenals sanitaire voorzieningen en hygiëne is dus een grote uitdaging.

Drinkwatertanks in AfrikaBUWATEC werkt samen met specialisten op het gebied van waterzuiveren

BUWATEC raakte de laatste jaren betrokken met dit omvangrijke probleem rond schoon drink water, sanitaire voorzieningen en hygiëne. Door samen te werken met specialisten op het gebied van waterzuivering, NGO organisaties en nationale overheden wil BUWATEC oplossingen ontwikkelen voor schoon drinkwater. Voor de toekomst willen wij duurzame en betaalbare oplossingen ontwikkelen voor gefilterd water door meer samenwerkingen aan te gaan met waterzuiveringsbedrijven.

BUWATEC levert watersilo’s voor waterzuiveringsinstallaties

Als onderdeel van waterzuiveringsinstallaties levert BUWATEC wateropslag systemen in de vorm van stalen watertanks en watersilo’s, die gelden voor waterzuiveringen. Met kwalitatief goede tankzeilen, silo afdekkingen en dak systemen kunnen wij vervuiling, damp en algengroei tegengaan. Daarmee dragen wij bij aan het opslaan van schoon en veilig drinkwater.

Voordelen watertanks voor waterzuivering bij BUWATEC

– Veilig water opslag systeem in de vorm van watertanks en watersilo’s voor waterzuiveringsinstallaties.
– De watersilo’s en toepassingen voorkomen vervuiling van schoon drinkwater en is daarmee een veilig water opslagsysteem.
– De watertanks en afdekkingen zijn geschikt tegen algengroei en verdamping.
– De watertanks zijn goedkope water opslagsystemen in tegenstelling tot de huidige methodes voor waterzuivering.

Thanks for sending your message! We will get back to you shortly.

There was a problem sending your message. Please try again.

Please complete all the fields in the form before sending.

Send us a message

Contact Info